1) Izbaci uljeza. a) snježno-šumska klima b) hrvatska klima c) tropska klima 2) Izbaci uljeza. a) tropska klima b) rotacija c) revolucija 3) Koliko klima znamo? a) 1 b) 6 c) 5 4) Klimarski dijagram je grafički prikaz na kojem možemo pratiti klimatske podatke. a) Da b) Ne 5) U sukim klimama često pada kiša. a) Da b) Ne 6) Izbaci uljeza. a) suhe klime b) snježno-šumske klime c) hrvatske klime 7) Koja je klima tip klime na zemlji. a) tropska klima b) sjeverna kima c) južna klima 8) Koji je tip klime u Hrvatskoj a) sredozemna klima b) tropska klima

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?