1) Koliko ima slatke vode na Zemlji? a) 1% b) 2% c) 3% d) 4% e) 5% f) 6% 2) Što su sirovine? a) Sirovine su tvari koje uzimamo iz kućanstva. b) Sirovine su tvari koje uzimamo iz prirode.  3) U rudama možemo izrudariti ugljen i naftu? a) Točno b) Netočno 4) Što od ponuđenog ne spada u neobnovljive izvore energije? a) Ugljen b) Nafta c) Zemni plin d) Voda 5) Je li energija vjetra obnovljivi izvor energije? a) Da b) Ne 6) Solarne elektrane zahtijevaju velike površine zemljišta? a) Točno b) Netočno 7) Izgradnja umjetnih jezera za potrebe hidroelektrana ne utječe na okoliš? a) Točno b) Netočno 8) Vjetroelektrane stvaraju buku? a) Točno b) Netočno 9) U termoelektranama sve više koristi se ugljen jer onečišćuje okoliš? a) Točno b) Netočno 10) Pri prijevozu nafte nema opasnosti od onečišćenja okoliša? a) Točno b) Netočno

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?