Yes, it is: Is it red?, Is it old?, Is it glue?, Is it a pencil case?, Is it a present?, No, it isn't: Is it new?, Is it an umbrella?, Is it blue?, Is it a robot?, Is it a book?,

Тема

Шрифты

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?