podjela Rimskog carstva na Istočno i Zapadno - 395. godina, propast Zapadnog Rimskog Carstva - 476. godina, velika seoba naroda - germanski i slavenski narodi, evangelizacija - naviještanje evanđelja, Crkva - prihvaćanje novih naroda, sveti Benedikt - 529. godina, Benediktinci, benediktinci - samostani, Ćiril - Metod, prijevod Biblije - slavenski jezik, liturgijske knjige - glagoljica,

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?