Perfekt: Kada je viknuo, svi su ga pogledali., Vatroslav je nervozno pogledavao na sat., Pluskvamperfekt: Djeca bijahu gledala televiziju., Bio je učio, ali je svejedno dobio lošio ocjenu., Sanjkali su se kad je bio padao snijeg., Imperfekt: Nika i Morana gledahu što se događa., Ne očekivahu takav rasplet događaja., Dan bijaše tmuran i kišovit., Aorist: Katarina uskliknu od sreće., Uočismo da nešto nije u redu., Futur prvi: Odabrat ćeš film koji ćemo gledati., Doći ću kada me budeš nazvala., Futur drugi: Ako bude potrčala, stići će na vrijeme., Dok budemo učili, slušat ćemo glazbu., Kada bude bilo sigurno, vratit ćemo se u školske klupe.,

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?