Osmislite bolja predavanja brže
Zajednica

Secondaria Primo Grado

4190 rezultata za „secondaria primo grado”

Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs Pronađi podudarnost
to be
to be Nasumični točak
Numbers 1-20
Numbers 1-20 Dijagram sa oznakama
Relative pronouns etc.
Relative pronouns etc. Vrsta grupe
autor
ENGLISH QUESTIONS 2
ENGLISH QUESTIONS 2 Nasumični točak
Tell me the time!
Tell me the time! Spoji
Present Simple
Present Simple Zvekni krticu
Animals
Animals Vrsta grupe
Cloze Test - Mary’s Family
Cloze Test - Mary’s Family Reči koje nedostaju
ENGLISH QUESTIONS
ENGLISH QUESTIONS Nasumični točak
Countries & Nationalities
Countries & Nationalities Pronađi podudarnost
Prepositions of Time
Prepositions of Time Vrsta grupe
PLURAL NOUNS
PLURAL NOUNS Nasumični točak
autor
Can you tell me the time?
Can you tell me the time? Dijagram sa oznakama
IRREGULAR VERBS 2
IRREGULAR VERBS 2 Spoji
Daily routine
Daily routine Pronađi par
 Irregular verbs past tense
Irregular verbs past tense Pronađi podudarnost
Present Simple  (correct / incorrect)
Present Simple (correct / incorrect) Tačno ili netačno
Present Perfect VS Past Simple
Present Perfect VS Past Simple Kviz
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF Kviz
autor
Present Simple HE-SHE-IT
Present Simple HE-SHE-IT Vrsta grupe
Simple Present & Present continuous
Simple Present & Present continuous Kviz
School Subjects
School Subjects Spoji
Comparatives & Superlatives 3
Comparatives & Superlatives 3 Kviz
Adjectives, Comparatives, Superlatives
Adjectives, Comparatives, Superlatives Vrsta grupe
CLOTHES
CLOTHES Pronađi podudarnost
Irregular verbs (2)
Irregular verbs (2) Vrsta grupe
autor
Food and drink
Food and drink Pronađi podudarnost
autor
Present perfect - Choose the right ones!
Present perfect - Choose the right ones! Zvekni krticu
ENGLISH QUESTIONS 3
ENGLISH QUESTIONS 3 Nasumični točak
Rooms of the House
Rooms of the House Dijagram sa oznakama
Countries and Nationalities Quiz
Countries and Nationalities Quiz Pronađi podudarnost
My House
My House Spoji
Present Simple VS Present Continuous
Present Simple VS Present Continuous Kviz
What time is it?
What time is it? Spoji
kiwi sbuciato
kiwi sbuciato Zvekni krticu
Some - Any - A/An (Countables/Uncountables)
Some - Any - A/An (Countables/Uncountables) Kviz
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF
Quantifiers: MUCH-MANY-A LOT OF Vrsta grupe
This - That - These - Those
This - That - These - Those Kviz
 UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS
UNCOUNTABLE AND COUNTABLE NOUNS Vrsta grupe
Present Simple  (right / wrong)
Present Simple (right / wrong) Vrsta grupe
The Months of the Year
The Months of the Year Spoji
Cloze Test - My name is John
Cloze Test - My name is John Reči koje nedostaju
FOOD Collocations
FOOD Collocations Spoji
The Human Body
The Human Body Dijagram sa oznakama
Past Simple affirmative, negative and interrogative.
Past Simple affirmative, negative and interrogative. Kviz
Plural nouns
Plural nouns Vrsta grupe
COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS
COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS Vrsta grupe
Personal pronouns and possessive adjectives
Personal pronouns and possessive adjectives Kviz
autor
verbo to have got
verbo to have got Zvekni krticu
Verbes réguliers et irréguliers au présent
Verbes réguliers et irréguliers au présent Nasumični točak
JOBS
JOBS Spoji
Present Simple & Continuous
Present Simple & Continuous Kviz
Tell me the time!
Tell me the time! Pretvori u razumljiv tekst
 Some/any/a/much/many/a lot of
Some/any/a/much/many/a lot of Kviz
Verb Patterns
Verb Patterns Vrsta grupe
Trouvez le mois et glissez
Trouvez le mois et glissez Spoji
La nascita di Gesù raccontata da san Paolo e san Matteo
La nascita di Gesù raccontata da san Paolo e san Matteo Reči koje nedostaju
autor
 Irregular Verbs Past Tense
Irregular Verbs Past Tense Pronađi podudarnost
THE ENGLISH HOUSE
THE ENGLISH HOUSE Dijagram sa oznakama

Povratne informacije

Pošalji