Osmislite bolja predavanja brže

Popravi raspored

Prevucite reči da biste prerasporedili svaku rečenicu u odgovarajućem redosledu.


Primeri

Saznajte više o drugim šablonima