Osmislite bolja predavanja brže
1) Osmina a) b) c) 2) Violinski ključ a) b) c) 3) Polovina a) b) c) 4) Četvrtina a) b) c) 5) Cela nota a) b) c) 6) Osmina pauze  a) b) c) 7) Polovina pauze a) b) c) 8) Nota sol nalazi se na: a) prvoj praznini linijskog sistema b) drugoj liniji linijskog sistema c) drugoj praznini linijskog sistema

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti