Osmislite bolja predavanja brže
Тачно: 10:2=5, 2:2=1, 20:2=10, 4:2=2, 6:2 =3, 8:2=4, Нетачно: 9:2 =5, 10:2=3, 16:2=9, 15:2 =3, 14 :2 =8,

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti