1) Збир два броја износи 15. Ако се први број помножи са 4, добија се већи број. Који су то бројеви? a) 2 и 8 b) 1 и 4 c) 3 и 12 d) 4 и 11 e) 3 и 5 f) 2 и 7 2) Мајка и син заједно имају 60 година. Пре пет година мајка је била четири пута старија од сина. Колико година има мајка сада, а колико син? a) 20 и 40 b) 10 и 40 c) 15 и 60 d) 20 и 50 e) 45 и 15 f) 10 и 50 3) Која се цифра крије испод знака*, ако је 5*+9*+2*=178 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 4) Израчунај четири деветине броја 243 a) 324 b) 122 c) 121 d) 108 e) 98 f) 81 5) У једном шумарку су 23 ластина гнезда, у сваком по два родитеља и пет малих птића. Сваки птић дневно поједе 17 гусеница, мама ласта 45, а тата 50 гусеница. колико је гусеница поједено за недељу дана у том шумарку? a) 1955 b) 2050 c) 17480 d) 28980 e) 17840 f) 28890 6) Две деветине неког броја су 14. Три седмине тог броја су: a) 27 b) 63 c) 7 d) 9 e) 28 f) 56 7) За једну чоколаду треба употребити 120 динара и трећину цене те чоколаде. Колика је цена те чоколаде? a) 180 динара b) 160 динара c) 240 динара d) 360 динара e) 150 динара f) 200 динара 8) Миша има 600 динара, а треба да купи две свеске по 95 динара, и кликере по цени од 75 динара комад. Колико највише може да купи кликера? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7

Употреби кликере

Tabela

Tema

Postavke

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?