Osmislite bolja predavanja brže
Тачно: 5:5=1, 10:5=2, 15:5=3, 20:5=4, 25:5=5, 30:5=6, 35:5=7, 40:5=8, 45:5=9, 50:5 =10, Нетачно: 5:5=5, 10:5=3, 21:5 =3, 26:5=4, 25:5=6, 30:5=7, 35:5=8, 40:5=7, 45:5=8, 50:5 =5, 25:5=4, 15:5=4, 20:5=2, 10:5=1, 35:5 =3,

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti