Osmislite bolja predavanja brže
1) QUÈ ÉS? a) PALA b) PILA c) POLO 2) QUÈ ÉS? a) POLO b) PILA c) PALA 3) QUÈ ÉS? a) POMA b) POLO c) SAL 4) QUÈ ÉS? a) PILA b) POLO c) SAL 5) QUE ÈS? a) POLO b) PAL c) PILA d) SAL

TROBA LA PARAULA CORRECTE

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti