Osmislite bolja predavanja brže
1) 5 X 0 a) 5 b) 0 c) 10 d) 15 e) 20 2) 5 X 1 a) 0 b) 5 c) 10 d) 20 e) 15 f) 25 3) 5 X 2 a) 0 b) 1 c) 5 d) 10 e) 15 f) 20 4) 5 X 3 a) 5 b) 1 c) 15 d) 20 e) 25 f) 50 5) 5 x 4 a) 0 b) 5 c) 10 d) 20 e) 45 f) 40 6) 5 x 6 a) 50 b) 30 c) 25 d) 20 e) 15 f) 35 7) 5 x 7 a) 45 b) 35 c) 30 d) 50 e) 15 f) 10 8) 5 x 8 a) 50 b) 45 c) 40 d) 35 e) 25 f) 0 9) 5 x 10 a) 45 b) 50 c) 5 d) 35 10) 5 x 9 a) 45 b) 35 c) 40 d) 25 e) 20 f) 15 11) 5 x 5 a) 5 b) 25 c) 0

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti