Osmislite bolja predavanja brže
1) 2 x 0 a) 8 b) 2 c) 0 2) 2 x 1 a) 0 b) 2 c) 6 3) 2 x 2 a) 0 b) 2 c) 4 4) 2 x 3 a) 0 b) 2 c) 6 5) 2 x 5 a) 0 b) 2 c) 10 6) 2 x 4 a) 2 b) 8 c) 6 7) 2 x 6 a) 10 b) 12 c) 14 8) 2 x 7 a) 12 b) 14 c) 10 9) 2 x 8 a) 12 b) 16 c) 14 10) 2 x 9 a) 18 b) 16 c) 12 11) 2 x 10 a) 0 b) 2 c) 20 12) 2 x 8 a) 16 b) 10 c) 12
autor

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti