Osmislite bolja predavanja brže
Uvećanice: tanjirčina, kišetina, planinčina, vetrina, kućetina, snežina, torbetina, mačketina, ručetina, igletina, ribetina, Umanjenice: zvezdica, gnezdašce, vetrić, cvetić, brežuljak, dečica, svećica, rečica, snežić, iglica, ručica,

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti