Osmislite bolja predavanja brže
ИНФИНИТИВ - Основни облик глагола, ПРЕЛАЗНИ ГЛАГОЛИ - Захтевају прави објекат као обавезну допуну, ПРЕЗЕНТ - Садашње време, ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ - Давнопрошло време, РАДНИ ГЛАГОЛСКИ - Придев, ИМПЕРФЕКАТ - Прошло несвршено време, АОРИСТ - Прошло свршено време, ГЛАГОЛСКИ ВИД - Трајање глаголске радње, ПОМОЋНИ ГЛАГОЛИ - Јесам, бити, хтети ,

Глаголи за шестаке

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti