Osmislite bolja predavanja brže
1) I like apples. a) b) 2) I don't like bananas. a) b) 3) I don't like bread. a) b) 4) I like cakes. a) b) 5) I like cheese. a) b) 6) I don't like eggs. a) b) 7) I like meat. a) b) 8) I like milk. a) b) 9) I don't like pears. a) b) 10) I like pizza. a) b) 11) I like sandwiches. a) b) 12) I don't like spaghetti. a) b) 13) I like water. a) b)

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti