слаб - мушки род (једнина), радосна - женски род (једнина), храбро - средњи род (једнина), бели - мушки род (множина), високе - женски род (множина), храпав - гладак, меко - тврдо, нежан - груб, бистра - мутна, спор - брз, сита - гладна, ватра - ватрена, цвет - цветна, брдо - брдски, сумња - сумњив, мирише - мирисан, говори - говорљив, лепо,мало,слатко - Какво је нешто? ( Описни придеви), Ањина,Рашки,мамин - Чије је нешто? (Присвојни придеви), пева - певљив, лаж - лажљив, паче - пачија, Придеви - Придеви су променљиве врсте речи које стоје уз именицу и ближе је одређују.,

Придеви -Учитељица Марија Раденковић

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?