1) This boy is ___ a) Happy b) Mad c) Scared d) Sad e) Shocked 2) This girl is _____ a) Happy b) Scared c) Mad d) Sad e) Shocked 3) He is ___ a) Scared b) Happy c) Sad d) Mad e) Shocked 4) She is ______ a) Happy b) Sad c) Mad d) Scared e) Shocked 5) He is _______ a) Sad b) Mad c) Happy d) Shocked e) Scared

Tabela

Tema

Postavke

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?