Osmislite bolja predavanja brže
1) Where is the dog? It is _______ the table. a) in  b) between c) under d) on 2) Where is the cat? It is ________ the table. a) on b) in c) next to d) behind 3) Where is the dog? It is _______ the tree. a) on b) between c) behind d) next to 4) Where is the mouse? It is _________ the box. a) on b) between c) next to d) in 5) Where is the cat? It is ________ the dogs. a) next to b) between c) behind d) under 6) Where is the cat? It is ________ the box. a) behind b) under c) on d) in 7) Where is the cow? It is ________the tree. a) behind b) under c) between d) in front of 8) Where is the girl? The girl is _______the table. a) on b) in c) under d) by 9) Where is the boy? He is _______ the chair. a) behind b) in front of c) between d) under 10) Where is the rabbit? It is _______ two trees. a) in front of b) between c) next to d) on 11) Where is the dog? It is _______ the house. a) in b) under c) behind d) in front of 12) Where is the elephant? It is _______ the chair. a) next to b) between c) on d) under

Prepositions of place

autor

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti