Osmislite bolja predavanja brže
beau - laid, beaucoup - peu, petit - grand, haut - bas, guerre - victoire,

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti