Osmislite bolja predavanja brže
ODREDI ZBIR 70 I 40, SABERI 85 I 90, PRVI SABIRAK JE 55 , A DRUGI 80, KOLIKI JE ZBIR 88 I 90?, ODREDI ZBIR BROJEVA 70 I 63, ODREDI ZBIR NAJVEĆEG BROJA OSME DESETICE I NAJMANJEG BROJA SEDME DESETICE, KOLIKO JE 65 I 80?, ODREDI ZBIR 25 I 90, KOLIKI JE ZBIR 81 I 60?, ODREDI ZBIR NAJVEĆEG BROJA 9. DESETICE I NAJMANJEG BROJA 6. DESETICE, ODREDI ZBIR BROJEVA 40 I 93, ODREDI ZBIR NAJMANJEG BROJA 9. DESETICE I NAJVEĆEG BROJA 6. DESETICE, KOLIKI JE ZBIR 55 I 70, PRVI SABIRAK JE 64 ,A DRUGI 80. ODREDI ZBIR, BAKA IMA 65 GODINA , A DEDA 70. KOLIKO GODINA IMAJU UKUPNO BAKA I DEDA?, KOJI JE BROJ ZA 91 VEĆI OD 80?, PERA IMA  37 KLIKERA, JOCA 70 VIŠE . KOLIKO IMA KLIKERA JOCA?, SOK KOŠTA 57 DINARA, A ČOKOLADA JE SKUPLJA 80 DIANRA. kOLIKO KOŠTA ČOKOLADA?.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Nasumični točak je otvoreni šablon. On ne generiše rezultate za tabelu rangiranja.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti