Osmislite bolja predavanja brže
1) а, ъ, о, у, е, и, се наричат a) съгласни звукове b) звучни звукове c) гласни звукове 2) а, о, е,  се наричат a) безшумни гласни b) звучни съгласни c) широки гласни 3) р, л, м, н, й, се наричат a) сонорни съгласни b) гласни звукове c) беззвучни съгласни 4) ъ, у, и, се наричат a) тесни гласни b) звучни съгласни c) беззвучни съгласни 5) На кой ред са записани съответните беззвучни съгласни на Д, З, Г, Б a) Р, Л, М, Н b) А, К, Ж, О c) Т, С, К, П 6) На кой ред има неправилно записани думи? a) студ, лед, мраз b) крив, бряг, град c) сняк, бърз, крък 7) На кой ред има думи само със звучни съгласни? a) топка, години, сив b) звезда, жаба, гъба c) клас, шум, билки

Знание за звуковете в българския език

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti