Osmislite bolja predavanja brže
Шта су именице?, Како делимо именице?, Које су то властите именице?, Шта су заједничке именице?, Шта означавају градивне именице?, Које су то збире именице?, Објасни шта су апстрактне именице?, Ког рода могу именце бити?, Ког броја могу бити именице?, Наброј именице које имају само множину., Којој врсти именица припада именица љубљв?, Уочи грешку у написаним именицама: Нови сад, врњачка бања, ниш., Наброј три градивне именице., Употреби збирну именицу "јагњад" у реченици., Наброј три збирне именице., Како гласи множина, а како збирна именица од именице лист?, Ког рода и ког броја је именица сунце?, Одреди род и број именице наочаре., У реченици: Високо на небу сија златно сунце, просипајући своје нежне зраке по тек пробуженом граду- издвој именице и одреди им род и број., Од именица: кућа, теле, село , јутро састави реченицу. .

ВРСТЕ ИМЕНИЦА

autor

Tabela

Nasumični točak je otvoreni šablon. On ne generiše rezultate za tabelu rangiranja.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti