Osmislite bolja predavanja brže
True: 34 + 4 = 38, 48 + 6 = 54, 30 + 2 = 32, 61 + 3 = 64, 45 + 6 = 51, 52 + 7 = 59, 51 + 1 = 52, 75 + 3 = 78, False: 62 + 5 = 71, 55 + 8 = 62, 65 + 1 = 68, 44 + 5 = 53, 69 + 4 = 77, 78 + 1 = 80, 64 + 8 = 66,

Õige või vale

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti