1) Izbaci uljeza. a) čitam b) čitanka c) čitaš d) pročitao je 2) Izbaci uljeza. a) razmišljati b) misao c) mislimo d) razmišljaće 3) Izbaci uljeza. a) putnik b) putujemo c) put d) putovanje 4) Izbaci uljeza. a) bacamo b) lopta c) igram se d) hvataju 5) Izbaci uljeza. a) pevaš b) sviramo c) pesma d) slušaju 6) Izbaci uljeza. a) jezik b) govorimo c) pričaš d) reći 7) Izbaci uljeza. a) sunce b) suncobran c) sunčanica d) sunčati se 8) Izbaci uljeza. a) rukovati (se) b) rukovodilac c) ručka d) rukav 9) Izbaci uljeza. a) lek b) lečiti c) lečenje d) lekar 10) Izbaci uljeza. a) voz b) voze c) vožnja d) vozač

Tabela

Tema

Postavke

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?