Osmislite bolja predavanja brže
Како се зове врста драме у којој се исмева појединац или цело друштво?, Како се зове стилска фигура у којој се слике ређају поступно, по јачини?, Како се зове рима у којој се римују први и четврти и други и трећи стих?, Како се зове стих од десет слогова и које две врсте овог стиха постоје?, Како се зове стих од осам слогова?, Како се зове рима у којој се римују први и други и трећи и четврти стих?, Како се зове рима у којој се римују први и трећи и други и четврти стих?, Како се зове строфа од два стиха?, Како се зове строфа од три стиха?, Како се зове строфа од четири стиха?, Како се зове дело у коме писац описује свој живот од рођења до тренутка писања?, Како се зове дело у коме аутор бележи своје успомене на неке значајне друштвене, културне и историјске догађаје?, Како се зове кратка и духовита прича о неком занимљивом догађају?, Како се зове лик који се у књижевном делу супротставља по идејама и поступцима главном јунаку?, Како се зове стилска фигура у којој се лирски субјекат у вокативу обраћа природи, стварима и одсутним бићима?, Како се зове плакат за позоришну представу?, Како се зове приповетка фантастичне садржине?, Шта је дескрипција?, Које четири врсте описа постоје?, Како се зову напомене драмског писца у заградама којима се дају објашњења редитељима, глумцима или читаоцима?, Ко је писац Житија Светог Симеона?, Ко је написао драму Сумњиво лице и роман Хајдуци?, Ко је написао приповетку Дечак и пас?, Ко је аутор романа Мали Принц?, Ко је написао драму Јазавац пред судом и приповетку Кроз мећаву?, Ко је написао роман Орлови рано лете и приповетку Поход на Мјесец?, О ком историјском догађају говори песма Плава гробница Милутина Бојића?, О ком историјском догађају говори Дневник Ане Франк?, О ком историјском догађају говори народна епска песма Пропаст царства српскога?, О ком историјском догађају говори народна епска песма Бој на Мишару?, Како се зове стилска фигура у којој се подругљиво говори супротно од онога на шта се мисли?, Како се зове стилска фигура заснована на супротности речи или појава?, Како се назива хронолошки организована прича коју чини низ догађаја који су повезани узрочно-последично?, Шта је хипербола?, Шта је сонет?, Шта је симбол?, Како се зове главни лик у књижевном ,позоришном или филмском делу?, Како се зове приповедање у ком се догађаји приказују у обрнутом временском следу?, Како се зове врста усмене прозе у којој су сачувана различита веровања наших предака о природи и људима?, Како се зове стилска фигура у којој се неживим бићима и појавама дају особине људи?.

Књижевнотеоријска питања

autor

Tabela

Nasumične karte je otvoreni šablon. On ne generiše rezultate za tabelu rangiranja.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti