Osmislite bolja predavanja brže
1) Vuk Karadžić je tvorac srpske azbuke. a) Tačno b) Netačno 2) Povelja Kulina Bana pisana je glagoljicom. a) Tačno b) Netačno 3) Glagoljica je imala 36 znakova.  a) Netačno b) Tačno 4) Bašćanska ploča potiče iz oko1300. godine. a) Tačno b) Netačno 5) Bašćanska ploča teška je oko 800 kg.  a) Tačno b) Netačno 6) Vinodolski zakonik najstariji je pravni tekst na hrvatskom jeziku. a) Tačno b) Netačno 7) Dan maternjeg jezika obeležava se 25. februara. a) Tačno b) Netačno 8) Aleksandra Nina Knežević napisala je„Glagoljicu za djecu“ a) Tačno b) Netačno 9) Stećak je vrsta kamenog srednjovjekovnog nadgrobnog spomenika. a) Tačno b) Netačno 10) Dušanov zakonik napisala je Jefimija. a) Tačno b) Netačno 11) Ćirilicu su stvorili Ćirilo i Metodije. a) Тачно b) Нетачно 12) Sveti Sava je prvi srpski prosvetitelj i kjniževnik.  a) Tačno b) Netačno

Paleografski ambasadori - kviz

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti