Osmislite bolja predavanja brže
1) Where is the boy? a) He are on the box. b) He is on the box. c) She is on the box. d) She are on the box. e) It is on the box. f) It are on the box. 2) Where is the girl? a) He is on the box. b) She are on the box. c) He are on the box. d) She is on the box. e) It is on the box. f) It are on the box. 3) Where is the monkey? a) He is on the box. b) She is on the box. c) It is on the box. d) He are on the box. e) She are on the box. f) It are on the box. 4) Where is the banana? a) He are on the box. b) He is on the box. c) She are on the box. d) She is on the box. e) It are on the box. f) It is on the box. 5) Where are the children? a) He are on the box. b) She are on the box. c) It are on the box. d) They are on the box. e) They is on the box. 6) Where are the apples? a) It is on the box. b) It are on the box. c) They is on the box. d) He are on the box. e) They are on the box. f) She is on the box.

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti