Osmislite bolja predavanja brže
1) Which sentence is correct? a) Olivia has got a new car. b) Olivia have got a new car. c) Olivia and his wife has got a new car. 2) What is a good reply to: Have you got a pet cat? a) Yes, I got. b) Yes, I has. c) Yes, I have. 3) Which sentence is correct? a) He have many friends. b) Ben have many friends. c) Ben has many friends. 4) Which question is correct? a) Have you got your own bedroom? b) Has you got your own bedroom? c) Have you have your own bedroom? 5) Which question is correct? a) Have you got a bicycle? b) Has you has a bicycle? c) Has you got a bicycle? 6) Which sentence is not correct? a) Adam has got a big house. b) Has Adam got a big house? c) Adam have a big house. 7) Which question is correct? a) Have she got a pair of blue jeans? b) Has she got a pair of blue jeans? c) Has you got a pair of blue jeans? 8) Which sentence is correct? a) I don't got a big family. b) I haven't got a big family. c) I don't haven't a big family. 9) Which sentence is not correct? a) You haven't got much time. b) You don't much time. c) You don't have much time. 10) Which sentence is not correct? a) Me and my brother has got nice cars. b) Me and my brother have got nice cars. c) Me and my brother have nice cars.

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti