12345+24356=?, 35246+14235=?, 67852+76892=?, 45689+26498=?, 38907+26534=?, 26649+54990=?, 84993+27388=?, 34789+74775=?, 34520+54667=?, 10923+54670=?, 37757+63787=?, 54674+64778=?, 35564+92354=?, 27834+35467=?, 65902+35701=?22678+53029=?, 45092+23178=?, 33092+45123=?, 33094+67210=?, 24091+54132=?, 14295+21047=?, 20317+36123=?, 40123+35819=?, 22019+21039=?, 13209+24816=?, 23187+14026=?.

Tema

Postavke

Tabela

Nasumični točak je otvoreni šablon. On ne generiše rezultate za tabelu rangiranja.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?