Osmislite bolja predavanja brže
1) Dunav a) b) c) 2) Zasavica a) b) c) 3) potok a) b) c) 4) Palićko jezero a) b) c) 5) Banja a) b) c) 6) Perućac a) b) c) 7) izvor (vrelo ) a) b) c) 8) Ušće Save u Dunav a) b) c) 9) Tisa a) b) c) 10) "Gorske oči "ili prirodna jezera su pod: a) b) c) 11) spomenik prirode je ... a) b) c) 12) bara a) b) c) 13) Stajaće vode su a) potok, rečica,reka b) bara, more, jezero c) more,reka,kanal 14) Planinska reka je: a) b) c)

Kviz za završni deo časa za digitalni čas Vode Srbije S.Kovač

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti