Osmislite bolja predavanja brže
1) Kus pead jalgratturina paiknema, sõites asulavälisel teel? a) Sõidutee vasaku ääre lähedal. b) See ei ole oluline. c) Sõidutee parema ääre lähedal. 2) Kas pead jalgratturina andma teed teeületamist ootavale jalakäijale? a) Ei pea. b) Jah, pean. 3) Kumb jalgrattur paikneb sõiduteel õigesti? a) Jalgrattur A b) Jalgrattur B 4) Kuidas peab jalgrattur enne pööret paremale suunda näitama? a) Tõstma õla kõrgusele küünarnukist üles painutatud parema käe. b) Suunda ei pea näitama c) Tõstma õla kõrgusele väljasirutatud parema käe. d) Tõstma õla kõrgusele väljasirutatud vasaku käe. 5) Missugune jalgrattur paikneb sõiduteel õigesti? a) A, sest ta on kõige kiirem ja teistest ette jõudnud. b) B, sest nii on mugavam, kui mõlemal pool on küllalt vaba ruumi. c) C, sest jalgrattaga sõitmisel tuleb hoiduda võimalikult tee paremale poolele. 6) Kas jalgrattur tohib sõita ühissõiduki rajal? a) Tohib alati. b) Ei tohi. c) Tohib siis, kui seda lubab vastav liiklusmärk. 7) Sõiduteel tohib iseseisvalt jalgratast juhtida … a) alates 12-aastaselt, jalgratturi juhiluba olema ei pea. b) alates 8-aastaselt, omades jalgratturi juhiluba c) alates 10-aastaselt, omades jalgratturi juhiluba. 8) Ohutuks sõitmiseks jalgrattaga … a) pean tundma liiklusreegleid, oskama liiklusolukorda hinnata ja ohtu ennetavalt käituma. b) piisab, kui ma igas olukorras tegutsen täpselt liiklusreeglite järgi. 9) Kas pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites peab jalgrattal põlema ees valge ja taga punane tuli? a) Jah, põlema peavad mõlemad tuled. b) Kumbki tuli ei pea põlema. c) Põlema peab ainult esituli. Tagumise punase tule asemel võib olla ka punane helkur. 10) Kas jalgrattur tohib ületada sõidutee ristmikevahelisel teelõigul oleval ülekäigurajal sõites? a) Tohib, kuid tal puudub sõidukijuhtide suhtes eesõigus. b) Tohib ning sõidukijuhid peavad talle teed andma. c) Ei tohi. 11) Kumb väide on õige? Jalgratta- ja jalgteel sõites … a) ei pea jalgrattur seal liikuvate jalakäijatega arvestama, kuna ta on kiirem liikleja. b) peab jalgrattur jalakäijast möödumisel olema ettevaatlik ja tagama tema ohutuse. 12) Jalgrattal nõutud ohutusvarustuse hulka ei kuulu … a) töökorras pidur. b) helkurid ja laternad c) pump kummide pumpamiseks d) signaalkell. 13) Jalgrattatee ja sõidutee lõikumisel peab jalgrattur alati … a) sõidutee ületuskohale lähenema ja sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega. b) sõidutee ületama sõites c) sõidutee ületama jalgrattalt maha tulles, jalakäijana. 14) Kas pimedas ja hämaras sõites võib jalgrattal punase tulega laternat asendada punane helkur? a) Võib. b) Ei või. 15) Kas 10-13-aastane jalgrattur tohib sõita kõnniteel? a) Tohib, tagades seal liikuvate jalakäijate ohutuse. b) Ei tohi. 16) Jalgrattaga sõitmisel pimeda ajal või halva nähtavuse korral ees oleva valge tulega laterna asemel … a) võib olla valge helkur. b) võib olla kollane helkur. c) ei tohi midagi muud olla. Peab põlema valge tulega latern. 17) Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale peab jalgrattur: a) Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale peab jalgrattur: b) vähendama kiirust või peatuma, et anda teed ülekäigurajal teeületamisvõimalust ootavale jalakäijale. 18) Ületades pimedas valgustamata ristmikku, pean … a) sõitma julgelt, sest minu jalgrattal põleb esituli ja tal on olemas kõik nõutud helkurid. b) olema eriti ettevaatlik, kuna mulle võib miski jääda märkamatuks. 19) Selleks, et olla teistele liiklejatele märgatav pean: a) kõvasti karjuma. b) pidevalt helistama jalgrattakella. c) kandma eredavärvilisi riideid ja pimeda ajal helkureid. 20) Kas alla 16-aastane jalgrattur peab sõites kandma kiivrit? a) Kiivrit peab kandma ainult sõiduteel sõites. Õuealal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning kõnniteel sõites ei ole kiivri kandmine kohustuslik. b) Peab. c) Ei pea

Jalgratturi üldreeglid

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti