Osmislite bolja predavanja brže
Лични глаголски облици: презент, перфекат, футур I, футур II, аорист, имперфекат, плусквамперфекат, потенцијал, императив, Безлични глаголски облици: инфинитиф, глаголски прилог садашњи, глаголски прилог прошли, радни глаголски придев, трпни глаголски придев,

Глаголски облици - лични и безлични

autor

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti