Osmislite bolja predavanja brže
1) Velika Morava nastaje od a) Belog i Crnog Drima b) Južne i Zapadne Morave c) Ibra 2) Đerdapsko jezero je na: a) Uvcu b) Vlasini c) Dunavu 3) Sava se uliva u Dunav kod: a) Beograda b) Kostolca c) Stalaća 4) Najveće prirodno jezero u Srbiji je: a) Vlasinsko j. b) Palićko j. c) Đerdapsko j. 5) Najveći broj reka u Srbiji pripada: a) Jadranskom slivu b) Egejskom slivu c) Crnomorskom slivu 6) Na reci Uvac su veštačka jezera a) Zlatarsko,Radoinjsko i Sjeničko b) Vlasinsko,Đerdapsko, Zlatarsko c) Zlatarsko, Perućac, Sjeničko 7) Najveće veštačko jezero Srbije je: a) Ludoško j. b) Vlasinsko j. c) Đerdapsko j. 8) Zasavica je a) Spomenik prirode b) Specijalni rezervat prirode c) Nacionalni park 9) Najduža reka Srbije je: a) Morava b) Tisa c) Dunav 10) Đavolja varoš je: a) Park prirode b) Specijalni rezervat c) Spomenik prirode 11) Najkraća reka Srbiji je a) Timok b) Godina (Vrelo) c) Gradac

Digitalni čas Vode prirodno bogatstvo Srbije rad grupe S.Kovač

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti