Osmislite bolja predavanja brže
1) Spavao sam. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 2) Doći ćemo. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 3) Odnio sam mu stvari. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 4) Pero rješava zadatke u kvizu. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 5) Gledat ćemo taj film. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 6) Uopće ne slušam predavanje. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti