Osmislite bolja predavanja brže
1) Who is taller, a boy or a girl? a) A boy is taller than a girl b) A girl is taller than a boy? 2) What is bigger? A muse or an elephant? a) A mouse is bigger than an elephant. b) An elephant is bigger than a mouse.

comparatives-superlatives-intro-quiz

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti