Osmislite bolja predavanja brže
1) Na slici je prikazano a) klijanje semena. b) vrste listova. c) vrste stabala. d) ne znam 2) Na slici su prikazani a) različiti oblici cvetova. b) različiti oblici stabla biljke. c) različiti oblici listova. d) ne znam 3) Ovde vidim i prepoznajem a) ne prepoznajem ništa. b) životni ciklus leptira. c) životni ciklus ptice. d) životni ciklus biljke. 4) Na slikama je prikazan životni ciklus kornjače. a) b) c) d) 5) Označi na kojoj slici je prikazana životinja koja pripada sisarima. a) b) c) d) e)

životinje - proba za ponavljanje

Tabela

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti