Osmislite bolja predavanja brže
1) Тамни део дана је a) Ноћ b) Вече c) Поноћ 2) Подне је у a) 12:15 b) 12:00 c) 9:00 3) Када почиње нови дан? a) У подне b) У зору c) У поноћ 4) Колико минута има један сат? a) 60 b) 30 c) 90 5) Шта показује мала казаљка на часовнику? a) минуте b) секунде c) сате 6) Колико сати је приказано на датом часовнику? a) 10:10 b) 22:05 c) 22:00 7) Ако је данас понедељак, који ће дан бити за три дана? a) Уторак b) Четвртак c) Среда 8) Изабери правилан редослед годишњих доба a) пролеће, лето, зима, јесен b) пролеће, јесен, лето, зима c) пролеће, лето, јесен, зима 9) Календарска година се завршава a) 31. децембра b) 31. јануара c) 30. децембра 10) Како се зове година која има 366 дана? a) Прекорачена b) Преступна c) Нова 11) Година траје: a) 60 месеци b) 24 месеца c) 12 месеци 12) Ако је година преступна, колико дана има фебруар? a) 27 b) 28 c) 29 13) Који месеци имају 31 дан? a) јануар, март, мај, јул, август, октобар и децембар b) јануар, март, мај, јул, август, септембар и децембар c) јануар, март, мај, јул, септембар, новембар и децембар 14) Тела са заобљеним странама по подлози: a) одскачу b) се котрљају c) клизе 15) Тела са равним странама по подлози a) се котрљају b) падају c) клизе 16) Кроз коју средину ће се тело најбрже кретати? a) воду b) ваздух c) земљу

Оријентација у простору и времену

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti