Osmislite bolja predavanja brže
1) Свако насеље има своје име. a) Тачно b) Нетачно 2) Села су насеља која су мања од градова. a) Тачно b) Нетачно 3) Сви људи који живе у истом насељу су суграђани. a) Тачно b) Нетачно 4) Означи слику која приказује занимање којим се људи баве и у селу и у граду. a) b) c) 5) Градови су мала насеља у којима људи живе у кућама. a) Тачно b) Нетачно 6) Сви становници једног насеља су једни другима рођаци. a) Тачно b) Нетачно 7) Означи слику која приказује шта се може видети у граду. a) b) c) 8) У селима људи гаје домаће животиње. a) Тачно b) Нетачно 9) У селима људи живе у кућама са двориштем. a) Тачно b) Нетачно 10) Означи слику која приказује чиме се људи баве у граду.  a) b) c) 11) Шта можемо видети у селу? Означи тачан одговор. a) банку b) шталу c) солитер 12) Шта можемо видети у граду? Означи тачан одговор. a) повртњак b) музеј c) њиву 13) Означи правила понашања којих треба да се придржавамо у насељу. a) Дрвеће не треба ломити. b) Смеће се не баца у канту за смеће. c) Комшије треба љубазно поздрављати. 

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti