Osmislite bolja predavanja brže
Correct: Tolerancija je uvažavanje različitosti, Milanski edikt je simbol verske tolerancije, Deklaracija o pravima čoveka i građanina je označila granice ljudske slobode, Martin Luter King je bio borac za prava crnaca u Americi, Mahatma Gandi je bio borac za prava Indusa kroz nenasilni otpor, Incorrect: Tolerancija je trpljenje, Rasizam je poštovanje svih ljudi bez obzira na boju kože, Aparthejd je rasno prihvatanje crne rase, Martin Luter je bio borac protiv aparthejda, Neokolonijalizam podstiče razvoj ljudskih prava,

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti