Doğru: Günde Beş Vakit Namaz, Cuma Namazı, Cenaze Namazı, Vitr Namazı, Ramazan Bayramı Namazı, Kurban Bayramı Namazı, Teheccüd Namazı, Teravih Namazı, Duha Namazı, Evvabin Namazı, Tahiyyetül Mescid Namazı, Şükür Namazı, Tövbe Namazı, Hüsuf - Küsuf Namazı, Yanlış: Cuma Namazı, Cenaze Namazı, Vitr Namazı, Ramazan Bayramı Namazı, Kurban Bayramı Namazı, Beş Vakit Namazın Sünnetleri, Teheccüd Namazı, Teravih Namazı, Duha Namazı, Evvabin Namazı, Tahiyyetül Mescid Namazı, Şükür Namazı, Tövbe Namazı, Hüsuf - Küsuf Namazı,

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?