Osmislite bolja predavanja brže
1) Koja slika prikazuje zimu? a) b) c) d) 2) Klikni na sliku koja prikazuje šal? a) b) c) d) 3) Kada pada kiša potrebno mi je: a) b) c) d) 4) Danas je utorak, sutra je: a) četvrtak b) srijeda c) subota d) ponedeljak 5) Jedan tjedan traje: a) deset dana b) tri dana c) četiri dana d) sedam dana

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti