Osmislite bolja predavanja brže
може се рециклирати, лако запаљиво, отровно, смртоносно, штетни отрови, опасност по здравље и озонски омотач, опасност по животну средину, изазива опекотине коже, оштећења ока, пажљиво одложити у корпу за отпад, произвођач издваја новац за рециклажу, забрањено одлагање у кућни отпад, рок употребе, производ испуњава услове сигурности по човека, здравље, животну средину и јавни интерес, амбалажа намењена једнократној употреби, картонска и папирна амбалажа,

Знаци на амбалажи

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti