Osmislite bolja predavanja brže
1) 4a + 3a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 7a 2) 8a - 2a = ? a) 8a - 7b b) a c) 0 d) 6a 3) 7a + a = ? a) 6a b) 8a c) 6a + 7b d) a 4) 2a - 4a = ? a) 6a b) -2a c) 6a + 7b d) a 5) 4a + 2a - 3a = ? a) 3a b) 2a c) -2a d) 6a 6) 8a - 2a + 4a = ? a) 10a b) 2a c) -2a d) 6a 7) 6a - 4a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 2a d) 10a 8) -3b + 4b = ? a) 6a + 7b b) 7a c) b d) 10a 9) 10a - 7a - 3a = ? a) 6a + 7b b) 7a c) 0 d) 10a 10) 2a + 4a + 4b + 3b = ? a) 6a + 7b b) 7a + 6b c) a + 6b d) b 11) 3a + 2b - 2a + 4b = ? a) a + 6b b) 7a c) 6a + 7b d) b 12) 3a - 4b + 5a - 3b = ? a) -2a b) 10a c) 8a - 7b d) a + 6b 13) 5a - 3b + 3b - 4a = ? a) -2a b) 10a c) a d) a + 6b

Algebra - simple addition and subtraction

autor

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posetite desktop verziju našeg sajta kako biste promenili teme ili opcije, postavili zadatak ili napravili svoju aktivnost.

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti