11 - 4 + ? = 15, 0 - 1 + ? = 1, 2 - 5 + ? = 7, 12 - 5 + ? = 17, 7 - ? + 3 = 10, 5 - ? + 6 = 11, 10 - ? + 3 = 13, 19 - ? + 1 = 20, 14 - 3 + ? = 17, 8 - ? + 3 = 11,

Tema

Postavke

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski sačuvano: ?