Osmislite bolja predavanja brže
ИМЕНИЦЕ: Дуња, коприва, пастрмка, огледало, кутија, љубав, лепота, лишће, ГЛАГОЛИ: спавати, севати, устати, дрхтати, грмети, храмље, зрачи, обасјавати, ПРИДЕВИ: страшан, мали, пријатан, занимљива, узбуркано, удобан, тужан, укусна, БРОЈЕВИ: пети, један, десети, хиљада, стоти, педесети, милион, четири, ЗАМЕНИЦЕ: мој, ја, ми, ви, они, онај, ти, она,

Одреди врсту речи

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti