1) Lomený výraz má v menovateli výraz (x + 5). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 5 b) x = -5 c) x = 0 2) Lomený výraz má v menovateli výraz (x - 5). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 5 b) x = -5 c) x = 0 3) Lomený výraz má v menovateli výraz (x - 3). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0 4) Lomený výraz má v menovateli výraz (x + 3). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0 5) Lomený výraz má v menovateli výraz (3x + 3). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 3 b) x = -3 c) x = 1 d) x = -1 6) Lomený výraz má v menovateli výraz 3x. Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0 7) Lomený výraz má v menovateli výraz x.(x - 4). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 4 b) x = -4 c) x = 0, x = 4 d) x = 0, x = -4 8) Lomený výraz má v menovateli výraz 2x. Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 2 b) x = -2 c) x = 0 9) Lomený výraz má v menovateli výraz x.(x + 3). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0, x = 3 d) x = 0, x = -3 10) Lomený výraz má v menovateli výraz (2x - 4). Pre ktoré x nemá tento lomený výraz zmysel? a) x = 2 b) x = -2 c) x = 4 d) x = -4

Lomený výraz

vytvoril(a)

Rebríček

Vizuálny štýl

Možnosti

Prepnúť šablónu

Obnoviť automaticky uložené: ?