1) x < 8 a) (-8; ∞) b) (8; ∞) c) (-∞; -8) d) (-∞; 8) 2) 5 < x a) (-5; ∞) b) (5; ∞) c) (-∞; -5) d) (-∞; 5) 3) x ≤ 4 a) <-4; ∞) b) <4; ∞) c) (-∞; 4> d) (-∞; -4> 4) x ≥ - 1 a) <-1; ∞) b) <1; ∞) c) (-∞; -1> d) (-∞; 1> 5) 7 ≥ x a) <7; ∞) b) <-7; ∞) c) (-∞; -7> d) (-∞; 7> 6) x < -3 a) (-3; ∞) b) <-3; ∞) c) (-∞; -3) d) (-∞; 3> 7) x > 3 a) (3; ∞) b) <3; ∞) c) (-∞; 3) d) (-∞; 3> 8) 2 < x a) (2; ∞) b) <2; ∞) c) (-∞; 2) d) (-∞; 2>

Nerovnice

vytvoril(a)

Rebríček

Vizuálny štýl

Možnosti

Prepnúť šablónu

Obnoviť automaticky uložené: ?