Countable: Grapes, Watermelons, Cherries, Oranges, Carrots, Tomatoes, Apple, Salad, Uncountable : Bread, Butter, Cheese, Fruit, Milk, Meat, Juice, Salt,

vytvoril(a)

Rebríček

Vizuálny štýl

Možnosti

Prepnúť šablónu

Obnoviť automaticky uložené: ?